Udmeldelse

Skal ske skriftligt på mail til kassereren med mindst en måneds varsel til den 1. i en måned, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelse har virkning.

Se mere under betingelser, hvor vedtægterne kan ses, læs § 5.

Skriv til vores kasserer på kasserer@haslev-taekwondo.dk