* Puljen - der støtter børn og unges deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter:
 
 
Puljen der støtter børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter – kan give 100 % tilskud til økonomisk trængte familier, hvor børn og unge under 25 år fortsat ønsker at være aktive i foreningslivet i Faxe Kommune. Det er vigtigt, at alle folkeoplysende foreninger opretter link til puljen på deres hjemmeside, så forældre mv. kan søge puljen. Der kan f.eks. søges om tilskud til betaling af kontingent, træningstøj, mv. Puljen kan søges løbende.
 
Læs mere om mulighederne her: